Thẻ ATM Vietcombank là gì?

Thẻ ATM Vietcombank là cách gọi chung của thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế do ngân hàng Vietcombank phát hành. Thẻ ATM Vietcombank là loại thẻ cứng, sử dụng tiền sẵn có của khách hàng trong tài khoản thẻ hoặc tài khoản thanh toán để thanh toán, rút tiền hoặc chuyển khoản.

thẻ ATM Vietcombank

Thẻ ATM Vietcombank bao gồm cả thẻ nội địa và thẻ quốc tế:

 • Thẻ nội địa do ngân hàng Vietcombank phát hành để chi tiêu trong nước
 • Thẻ quốc tế do Vietcombank hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, Mastercard, JCB…có thêm chức năng thanh toán quốc tế ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Chức năng của thẻ ATM Vietcombank là gì?

Thẻ ATM Vietcombank hiện nay đều có các chức năng cơ bản sau:

 • Rút tiền mặt từ cây ATM: thẻ ATM nội địa chỉ rút tiền trong nước. Thẻ ATM quốc tế có thể rút tiền tại nước ngoài nhưng sẽ mất thêm phí chuyển đổi ngoại tệ.
 • Chuyển tiền sang tài khoản hoặc thẻ khác cùng ngân hàng hoặc khác ngân hàng.
 • Thanh toán: thanh toán tại máy POS, thanh toán online
 • Nhận tiền chuyển đến: bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản hoặc thẻ ngân hàng Vietcombank hoặc ngân hàng khác sang thẻ ATM của Vietcombank.
 • Chuyển khoản tại cây ATM

Thẻ ATM ghi nợ nội địa Vietcombank

Thẻ ATM ghi nợ nội địa hiện Vietcombank có 5 loại trong đó một sản phẩm chính của ngân hàng là Vietcombank connect24 và 3 loại còn lại là sản phẩm liên kết với các tổ chức khác.

 • Thẻ Vietcombank Conect24
 • Thẻ Vietcombank Conect24 Ecard
 • Thẻ Vietcombank – Aeon
 • Thẻ Co.opmart Vietcombank
 • Thẻ Vietcombank – Chợ rẫy
 • Thẻ Vietcombank – Tekmedi – thống nhất conect24

Hạn mức giao dịch thẻ ATM Vietcombank nội địa

Loại thẻ Hạn mức rút tiền (VNĐ) Hạn mức chi tiêu (VNĐ) Hạn mức chuyển khoản (VNĐ)

Vietcombank Conect24

100 triệu/ngày

5 triệu/lần

200 triệu/ngày

Chuyển khoản qua ATM: 100 triệu/ngày

Chuyển liên ngân hàng qua ATM: 100 triệu/ngày

Chuyển liên ngân hàng qua thẻ: 1 tỷ

Vietcombank Conect24 Ecard

100 triệu/ngày

10 triệu/lần

200 triệu/ngày

Chuyển tiền qua VCB Digibank trên trình duyệt web: 1 tỷ/ngày

Chuyển tiền qua VCB Digibank trên mobile: 1 tỷ/ngày

Vietcombank – Aeon

100 triệu/ngày

5 triệu/lần

200 triệu/ngày

Chuyển khoản qua ATM: 100 triệu/ngày

Chuyển liên ngân hàng qua ATM: 100 triệu/ngày

Chuyển liên ngân hàng qua thẻ: 1 tỷ

Co.opmart Vietcombank

100 triệu/ngày

5 triệu/lần

200 triệu/ngày

Chuyển khoản qua ATM: 100 triệu/ngày

Chuyển liên ngân hàng qua ATM: 100 triệu/ngày

Chuyển liên ngân hàng qua thẻ: 1 tỷ

Vietcombank – Chợ rẫy

Như trên Như trên Như trên

Vietcombank – Tekmedi – thống nhất conect24

Như trên Như trên Như trên

Ưu đãi khi sử dụng thẻ ATM Vietcombank nội địa

Loại thẻ Ưu đãi
Vietcombank Conect24 – Miễn phí phát hành thẻ 2021

– Giảm tới 30% tại khách sạn, resort Fusion Hotel Group

Vietcombank – Aeon – Ưu đãi khi mua sắm tại Aeon
Co.opmart Vietcombank – Ưu đãi khi mua sắm tại Co.opmart
Vietcombank – Chợ rẫy – Áp dụng ưu đãi chung theo từng đợt
Vietcombank – Tekmedi – thống nhất conect24 – Giảm 200.000 khi thanh toán tại Shopee.

– Giảm tới 40.000 trên Grab Food

Thẻ ATM ghi nợ quốc tế Vietcombank

Phạm vi sử dụng của thẻ ATM quốc tế rộng hơn thẻ nội địa . Với thẻ ATM Vietcombank quốc tế bạn có thể thực hiện các giao dịch tại nước ngoài hoặc trên các website online bằng đồng ngoại tệ nhưng sẽ mất thêm phí chuyển đổi ngoại tệ.

Vietcombank phát hành 7 loại thẻ ghi nợ quốc tế khác nhau gồm:

 • Thẻ Vietcombank Visa Platinum Debit
 • Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank – Đại học quốc gia TP.HCM
 • Thẻ Vietcombank Cashback plus American Express®
 • Thẻ Vietcombank connect24 Visa
 • Thẻ Vietcombank Mastercard
 • Thẻ Vietcombank Unipay
 • Thẻ Vietcombank Takashimay Visa

Hạn mức sử dụng thẻ ATM Vietcombank quốc tế

Loại giao dịch Hạn mức tối đa 01 ngày Hạn mức tối đa 01 lần
Rút tiền mặt 100 triệu VNĐ Trong hệ thống Vietcombank Ngoài hệ thống Vietcombank
5 triệu VNĐ Không quy định (*)
Rút tiền mặt bằng ngoại tệ tại nước ngoài (**) 30 triệu VNĐ
Chi tiêu 200 triệu VNĐ 200 triệu VNĐ
Chuyển khoản qua ATM 100 triệu VNĐ Dưới 100 triệu VNĐ
Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Kênh ATM 100 triệu VNĐ 50 triệu VNĐ
Kênh VCB Digibank trên trình duyệt web
– Xác thực qua SMS OTP 100 triệu VNĐ 50 triệu VNĐ
– Xác thực qua Smart OTP 1 tỷ VNĐ 300 triệu VNĐ
Kênh VCB Digibank trên ứng dụng mobile
– Xác thực bằng vân tay/Face ID 5 triệu VNĐ 5 triệu VNĐ
– Xác thực bằng SMS OTP 100 triệu VNĐ 50 triệu VNĐ
– Xác thực bằng Smart OTP 1 tỷ VNĐ 300 triệu VNĐ

Ưu đãi khi sử dụng thẻ ATM Vietcombank quốc tế

Loại thẻ Ưu đãi đặc quyền
Thẻ Vietcombank Visa Platinum Debit Miễn phí :

 • Miễn phí phát hành
 • Miễn phí thường niên măm đầu
 • Miễn phí rút tiền

Ưu đãi hoàn tiền:

 • Hoàn tiền 0,3% khi thanh toán bằng thẻ

Ưu đãi bảo hiểm:

 • Được nhận quyền lợi bảo hiểm tối đa 11,65 tỷ khi sử dụng thẻ thanh toán trong chuyến đi

Ưu đãi dịch vụ Golf

Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank – Đại học quốc gia TP.HCM Miễn phí:

 • Miễn phí phát hành mới và phát hành lại thẻ

Ưu đãi điểm thưởng:

 • Hoàn tiền 0,05% giá trị giao dịch chi tiêu
Thẻ Vietcombank Cashback plus American Express® Ưu đãi hoàn tiền:

 • Hoàn tiền 0,3% cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ
Thẻ Vietcombank connect24 Visa
 • Hoàn tiền tới 300.000đ khi đăng ký mở thẻ  Vietcombank Visa Debit trên Digibank
 • Ưu đãi khi chi tiêu tại Lazada cho thẻ Vietcombank Visa
 • Giảm giá 50.00 trên nowfood cho thẻ Vietcombank Visa
Thẻ Vietcombank Mastercard Hiện tại chưa có ưu đãi đặc quyền
Thẻ Vietcombank Unipay Hiện tại chưa có ưu đãi đặc quyền
Thẻ Vietcombank Takashimay Visa Miễn phí:

 • Miễn phí phát hành thẻ

Ưu đãi điểm thưởng:

 • Quy đổi giá trị giao dịch thành điểm thưởng thành thẻ trả trước sử dụng tại TTTM Saigon Centre
 • 20.000đ = 300 điểm áp dụng tại TTTM Takashimaya
 • 20.000đ = 150 điểm áp dụng tại Saigon Centre
 • 20.000đ = 20 điểm áp dụng đơn vị khác

Ngoài ra thẻ ATM Vietcombank quốc tế sẽ được áp dụng một số chương trình ưu đãi chung theo từng thời kỳ như:

 • Nhận gói ưu đãi 300.000đ khi liên kết thẻ ATM Vietcombank quốc tế trên Grab
 • Ưu đãi khi mua sắm tại Tiki
 • Ưu đãi khi mua sắm tại Shopee

Biểu phí sử dụng thẻ ATM Vietcombank

Biểu phí thẻ ATM nội địa

STT Dịch vụ Mức phí
1 Phí phát hành thẻ lần đầu
1.1 Thẻ Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) 45.454 VNĐ/thẻ
1.2 Thẻ Vietcombank – AEON Miễn phí
1.3 Thẻ Vietcombank – Coopmart Miễn phí
1.4 Thẻ liên kết sinh viên Miễn phí
2 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chỉ áp dụng tại địa bàn HN, HCM) 45.454 VNĐ/thẻ
3 Phí cấp lại PIN 9.090 VNĐ/lần/thẻ
4 Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
4.1 Giao dịch giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ/giao dịch
4.2 Giao   dịch   giá   trị   lớn   hơn   2.000.000   VNĐ   và   dưới
10.000.000 VNĐ
7.000 VNĐ/giao dịch
4.3 Giao dịch giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên 0,02% giá trị giao dịch
(tối thiểu 10.000 VNĐ)
5 Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB
5.1 Rút tiền mặt 1.000 VNĐ/giao dịch
5.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
6 Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB
6.1 Rút tiền mặt
6.2 Vấn tin tài khoản 500 VNĐ/giao dịch
6.3 In sao kê/In chứng từ vấn tin tài khoản 500 VNĐ/giao dịch
6.4 Chuyển khoản 5.000 VNĐ/giao dịch

Biểu phí thẻ ATM quốc tế

STT Dịch vụ Mức phí
1 Phí phát hành thẻ
1.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum Miễn phí
1.2 Thẻ Vietcombank Connect24 Visa 45.454 VNĐ/thẻ
1.3 Thẻ Vietcombank Mastercard 45.454 VNĐ/thẻ
1.4 Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express Miễn phí
1.5 Thẻ Vietcombank UnionPay 45.454 VNĐ/thẻ
1.6 Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa
(không có thẻ phụ)
Miễn phí
1.7 Thẻ Vietcombank Đại học quốc gia HCM Visa
(không có thẻ phụ)
Miễn phí
2 Phí duy trì tài khoản thẻ
2.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum 27.272 VNĐ/thẻ chính/tháng
2.2 Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa 4.545 VNĐ/thẻ/tháng
Miễn phí trong 01 năm
đầu tiên
2.3 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 Visa/ Mastercard/
Cashback Plus American Express/ UnionPay)
4.545 VNĐ/thẻ/tháng
2.4 Thẻ Vietcombank Đại học quốc gia HCM Visa 4.545 VNĐ/thẻ/tháng Miễn phí trong 2 năm đầu tiên
3 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chỉ áp dụng tại địa bàn HN, HCM) 45.454 VNĐ/thẻ
4 Phí cấp lại PIN
4.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum/
Vietcombank Đại học quốc gia HCM Visa
Miễn phí
4.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 Visa/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon
Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa)
9.090 VNĐ/lần/thẻ
5 Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc
5.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum Miễn phí
5.2 Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express 45.454 VNĐ/thẻ/lần
5.3 Thẻ Vietcombank Connect 24 Visa/ Mastercard/
UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM Visa
181.818 VNĐ/thẻ/lần
6 Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
6.1 Giao dịch giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ/giao dịch
6.2 Giao   dịch   giá   trị   lớn   hơn   2.000.000   VNĐ   và   dưới
10.000.000 VNĐ
7.000 VNĐ/giao dịch
6.3 Giao dịch giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên 0,02% giá trị giao dịch
(tối thiểu 10.000 VNĐ)
7 Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB
7.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum
7.1.1 Rút tiền mặt Miễn phí
7.1.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
7.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 Visa/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa/ Vietcombank
Đại học quốc gia HCM Visa)
7.2.1 Rút tiền mặt 1.000 VNĐ/giao dịch
7.2.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
8 Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB
8.1 RTM trong lãnh thổ Việt Nam 9.090 VNĐ/giao dịch
8.2 RTM ngoài lãnh thổ Việt Nam 3,64% số tiền giao dịch
8.3 Vấn tin tài khoản 9.090 VNĐ/giao dịch (chỉ áp dụng cho thẻ
UnionPay)
9 Phí chuyển đổi ngoại tệ 2,27% giá trị giao dịch
10 Phí rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống VCB 3,64% số tiền giao dịch

Điều kiện mở thẻ ATM Vietcombank

Nhìn chung điều kiện mở thẻ ATM tại Vietcombank khá đơn giản. Chỉ cần có CMND/thẻ căn cước công dân là bạn có thể mở thẻ. Với một số loại thẻ liên kết VCB với đối tác thì có thể sẽ cần thêm điều kiện khác đi kèm.

 • Bạn đã đủ 15 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 
 • Nếu bạn là người nước ngoài thì thời hạn cư trú hợp pháp tại Việt Nam phải còn từ 12 tháng trở lên. 

Ngoài ra nếu bạn mở thẻ ATM liên kết giữa Vietcombank và Aeon/Co.oop Mart hoặc ĐH Quốc gia HCM thì cần thêm một trong các điều kiện sau:

 • Có thẻ thành viên của AEON Việt Nam hoặc
 • Đã đăng ký tham gia chương trình  khách hàng thân thiết của Coopmart.
 • Là sinh viên, cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên, nhân viên, quản lý….tại ĐH Quốc gia TP.HCM và được Vietcombannk đồng ý phát hành thẻ đồng thương hiệu Vietcombank ĐHQG-HCM.

Cách mở thẻ ATM Vietcombank online

Với cách mở thẻ truyền thống thì bạn chỉ cần cầm chứng minh thư hoặc thẻ căn cước ra bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Vietcombank là sẽ mở được thẻ.

Tuy nhiên nếu bạn là người bận rộn và muốn tiết kiệm thời gian thì bạn hoàn toàn có thể chọn cách làm thẻ Vietcombank online.

Thực tế thì thẻ ATM là một dịch vụ đi kèm khi mở tài khoản ngân hàng. Điều này có nghĩa là bạn cần phải có tài khoản Vietcombank thì mới có thể mở thẻ. Tài khoản ở đây chính là tài khoản thanh toán để bạn giao dịch chuyển tiền, nhận tiền.

Thật may là hiện tại Vietcombank đã triển khai dịch vụ mở tài khoản trực tuyến (eKYC) mở tài khoản ngay trên app VCB DigiBank. Bạn có thể đăng ký mở thẻ ATM ghi nợ nội địa hoặc quốc tế của Vietcombank ngay khi mở tài khoản trực tuyến. Lưu ý là mở tài khoản online sẽ được hoàn toàn miễn phí nhé.

Đăng ký làm thẻ ATM Vietcombank online cho khách hàng mới

 • Bước 1: Tải ứng dụng VCB Digibank về điện thoại

– Link tải VCB Digibank trên App Store tại đây

– Link tải VCB Digibank trên Google play tại đây

mở thẻ atm vietcombank online 01

 • Bước 2: Mở ứng dụng và chọn “mở tài khoản dành cho khách hàng mới”

làm thẻ atm vietcombank online 01

 • Bước 3: Nhập số điện thoại  để xác thực và ấn nút “Tiếp tục”. Sau đó VCB sẽ gửi cho bạn một mã xác nhận. Bạn nhập mã xác nhận vào màn hình và tiếp tục chọn “Tiếp tục”

mở thẻ atm vietcombank online 02

 • Bước 4: Chup ảnh CMND/căn cước công dân/hộ chiếu mặt trước và mặt sau để up lên hệ thống.  Bạn đặt CMND/CCCD lên một mặt phẳng sau đó đưa camera chụp sao cho chụp được toàn bộ hình ảnh của CMND.

mở thẻ atm vietcombank online 03

 • Bước 5: Quay video cận cảnh khuôn mặt để xác thực. Bạn đưa camera để khuôn mặt ở chính giữa sau đó làm theo yêu cầu các bước của hệ thống như quay trái, quay phải, nhìn chính giữa. Khi hoàn tất hệ thống sẽ báo thành công. Ở bước này bạn cần lưu ý nếu bị cận thì cần bỏ kính ra nhé.

mở thẻ atm vietcombank online

 • Bước 6: App sẽ tự động chuyển sang màn hình chọn số tài khoản và dịch vụ đi kèm. Bạn chỉ cần tích chọn các dịch vụ mong muốn. Bạn có thể chọn mở thẻ nội địa CVB Connect 24 h hoặc thẻ quốc tế để đăng ký mở thẻ.

mở thẻ ATM Vietcombank online 06

 • Bước 7: Chọn loại thẻ cụ thể nếu như thẻ bạn mở là thẻ ATM quốc tế. Sau đó chọn tài khoản liên kết, điểm giao dịch và điền thông tin điểm nhận thẻ. Bạn có thể điền thông tin điểm nhận thẻ là nhà riêng hoặc là điểm giao dịch của Vietcombank. Nếu chọn điểm nhận thẻ là nhà riêng thì VCB sẽ gửi thẻ về nhà và bạn có thể sẽ mất phí vận chuyển nhé.

lam the atm vietcombank online 01

 • Bước 8: Chọn phương thức xác thực sau đó nhập mã OTP là dãy số mà Vietcombank gửi tới số điện thoại bạn đăng ký mở tài khoản ban đầu. Bạn kiểm tra lại chính xác của dãy số OTP và ấn nút “xác nhận” là xong.

đăng ký làm thẻ atm vietcombank online

Hệ thống sẽ báo giao dịch thành công trên màn hình là bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký mở thẻ ATM Vietcombank online rồi đó.

Nếu bạn vẫn cảm thấy bối rối với các quy trình trên thì có thể xem video hướng dẫn dưới đây để thao tác dễ dàng hơn nhé.

Video hướng dẫn mở tài khoản Vietcombank online

Đăng ký làm thẻ ATM Vietcombank online cho khách hàng đã có VCB Digibank

 • Bước 1: Bạn mở app VCB Digibank trên điện thoại và tìm đến mục “quản lý thẻ” => chon tiếp đăng ký mở thẻ
 • Bước 2 : bạn làm theo các bước ở “bước 7” và “bước 8′ ở phần trên

Dưới đây là video hướng dẫn đăng ký mở thẻ ATM của Vietcombank online cho khách hàng đã có tài khoản VCB Digibank

Làm thẻ ATM Vietcombank mất bao lâu?

Thời gian bạn nhận thẻ sẽ từ 7 – 10 ngày tính từ ngày đăng ký mở thẻ thành công trên hệ thống. Nếu quá thời gian này mà bạn chưa nhận được thẻ thì có thể liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của VVB theo số 1900545413 để được hỗ trợ.

Số dư tối thiểu trong thẻ ATM Vietcombank là bao nhiêu?

Sau khi làm xong thẻ ATM của Vietcombank bạn sẽ cần duy trì số dư tối thiểu là 50.000đ. Số dư này được quy định nhằm tránh việc khách hàng mở thẻ tràn lan nhưng không sử dụng.

Bạn sẽ phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản thẻ ATM Vietcombank trong suốt quá trình sử dụng. Bạn sẽ không được sử dụng số tiền này cho đến khi bạn ngưng sử dụng thẻ. Ví dụ trong tài khoản của bạn có 300.000đ thì bạn chỉ có thể rút tiền hoặc chuyển khoản tối đa 250.000 đ mà thôi.

Như vậy từ giờ bạn có thể mở thẻ ATM Vietcombank online ngay tại nhà mà không cần phải mất công ra phòng giao dịch. Để được nhận thẻ tại nhà bạn lưu ý điền đúng địa nhà ở bước đăng ký địa chỉ nhận thẻ nhé.

Thẻ ATM Vietcombank rút tiền ở những ngân hàng nào?

Vietcombank hiện liên kết với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam. Vì vậy bạn có thể sử dụng thẻ ATM của Vietcombank để rút tiền ở gần như tất cả các cây ATM của các ngân hàng:

 • Ngân hàng BIDV
 • Ngân hàng Sacombank
 • Ngân hàng Vietinbank
 • Ngân hàng Techcombank
 • Ngân hàng TPBank
 • Ngân hàng ACB
 • Ngân hàng VPBank
 • Ngân hàng  Agribank
 • Ngân hàng MSB
 • Ngân hàng MBBank
 • Ngân hàng OCB
 • Ngân hàng PGBank
 • ……

Bạn có thể đăng ký mở thẻ ATM Vietcombank online để tiết kiệm thời gian đăng ký hồ sơ. Thẻ ATM đăng ký online nhưng có tính năng và giá trị pháp lý giống như những chiếc thẻ được đăng ký trược tiếp.

Trong trường hợp cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc trong quá trình làm thẻ có thể liên hệ Easybank.vn để được giải đáp.

 

Write a Comment