Bạn nhận được tin nhắn thông báo dư nợ thẻ tín dụng VIB của mình nhưng chưa biết làm cách nào thanh toán?

Đừng lo cách thanh toán thẻ tín dụng VIB tuy có chút khác biệt so với ngân hàng khác nhưng thực ra rất đơn giản. Easybank sẽ hướng dẫn bạn cụ thể cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng VIB và cách sử dụng thẻ VIB để thanh toán tiền bảo hiểm, điện nước nữa nhé.

Điều bạn cần quan tâm đó là chuẩn bị đủ tiền, thanh toán đúng thời hạn để không bị tính phí hay lãi.

Cách xác định số tiền cần thanh toán cho thẻ tín dụng VIB

Theo quy định của ngân hàng VIB thì đối với dư nợ thẻ tín dụng trong kỳ sao kê chủ thẻ có thể lựa chọn thanh toán số tiền như sau:

 • Cách 1: thanh toán toàn bộ số dư nợ trong kỳ. Nếu chọn cách này bạn sẽ được miễn hoàn toàn lãi và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào.
 • Cách 2: Thanh toán số tiền tối thiểu. Mỗi loại thẻ đều có quy định về số tiền thanh toán tối thiểu chủ thẻ cần thanh toán. Ví dụ thẻ tín dụng VIB Online Plus số tiền tối thiểu cần thanh toán theo quy định là 5% dư nợ trong kỳ. Giả sử dư nợ thẻ tín dụng trong kỳ sao kê của bạn được thông báo là 10 triệu đồng (không có bất kỳ khoản chậm trả, trả góp hay chi vượt hạn mức nào). Thì lúc này bạn chỉ cần thanh toán tối thiểu 5% x 10.000.000 = 500.000 VNĐ. Nếu bạn thanh toán 500.000 trong thời gian miễn lãi thì số nợ còn lại sẽ không bị tính là chậm trả tức là không bị chuyển nợ quá hạn (nợ xấu) nhưng sẽ bị tính lãi.
 • Cách 3: Thanh toán số tiền > mức tối thiểu quy định nhưng nhỏ hơn tổng dư nợ trong kỳ. Cách này cũng tương tự như cách 2. Bạn càng thanh toán nhiều thì số tiền tính lãi sẽ càng thấp. Lấy ví dụ trên số tiền tối thiểu cần thanh toán là 500.000 VNĐ. Bạn thanh toán 3.000.000 VNĐ thì số tiền còn lại bị tính lãi sẽ là 7.000.000 VNĐ. Nếu bạn thanh toán 4.000.000 thì số tiền còn nợ lại bị tính lãi sẽ là 7.000.000 VNĐ.

Lưu ý quan trọng: Số tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi từ ngày phát sinh giao dịch

cách thanh toán thẻ tín dụng VIB

Bạn không cần thanh toán 100% dư nợ thẻ mà chỉ cần thanh toán số tiền tối thiểu

Số tiền thanh toán tối thiểu của từng loại thẻ tín dụng VIB

Số tiền thanh toán tối thiểu dư nợ thẻ tín dụng VIB được hiểu là số tiền tối thiểu bạn cần thanh toán cho ngân hàng để không bị chuyển nợ quá hạn.

Theo quy định của ngân hàng thì bạn thanh toán 100% dư nợ trong thời gian miễn lãi thì sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào.

Nếu như bạn thanh toán sau thời gian miễn lãi thì ngân hàng sẽ coi như bạn chậm thanh toán, lúc này bạn sẽ chịu phí phạt chậm thanh toán và có thể bị chuyển nợ quá hạn. Đồng thời số tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi.

Ví dụ thời gian miễn lãi thẻ tín dụng VIB Online Plus là 55 ngày thì sau 25 ngày kể từ ngày lên sao kê thẻ bạn cần thanh toán dư nợ thẻ của mình. Sau thời gian này nếu bạn chưa thanh toán thì số tiền bạn đã chi tiêu từ thẻ sẽ bị tính lãi, phí chậm trả và thậm chí chuyển nợ quá hạn.

Để tạo điều kiện cho chủ thẻ, các ngân hàng VIB có chính sách linh hoạt như sau:

 • Thay vì yêu cầu chủ thẻ phải thanh toán 100% dư nợ trong kỳ trong thời gian miễn lãi thì các ngân hàng chỉ yêu cầu chủ thẻ thanh toán một số tiền tối thiểu.
 • Số tiền chưa thanh toán sẽ bị tính lãi nhưng sẽ không bị tính phí chậm trả cũng như không bị chuyển nợ quá hạn.

Quy định về số tiền thanh toán tối tại VIB được tính theo công thức sau:

Số tiền thanh toán tối thiểu = Nợ trả góp + Nợ quá hạn + Khoản chi vượt hạn mức + (Tỷ lệ thanh toán tối thiểu x Dư nợ còn lại)

Trong đó: Dư nợ còn lại = Tổng dư nợ thẻ cuối kỳ – nợ trả góp – Nợ quá hạn – Khoản chi vượt hạn mức

Tỷ lệ thanh toán tối thiểu từng loại thẻ VIB như sau:

Thẻ tín dụng Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
Thẻ tín dụng VIB Family Link 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Online Plus 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless 3% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Happy Drive 3% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Travel Élite 3% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Cash Back 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB Fiancial Free 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại
Thẻ tín dụng VIB TrueCard 5% của số dư nợ cuối kỳ còn lại

Để giúp bạn dễ hiểu chúng ta sẽ cùng phân tích 2 ví dụ sau:

Ví dụ 1: Dư nợ thẻ tín dụng VIB Online Plus cuối kỳ của bạn là 10 triệu. Bạn không có bất kỳ khoản nợ trả góp, nợ quá hạn hay khoản chi vượt hạn mức nào. Lúc này số tiền thanh toán tối thiểu của bạn sẽ là 5%x 10.000.000 = 500.000 VNĐ

Ví dụ 2: Dư nợ thẻ tín dụng VIB Online Plus cuối kỳ của bạn là 10 triệu. Khoản trả góp trong kỳ của bạn là 2 triệu, nợ quá hạn cần trả là 1 triệu. Thì lúc này số tiền bạn cần thanh toán tối thiểu = 2.000.000 + 1.000.000 + 5% x (10.000.000 – 2.000.000 – 1.000.000) = 3.350.000 VNĐ

Ngày đến hạn thanh toán thẻ tín dụng VIB là ngày nào?

Ngày đến hạn thanh toán thẻ tín dụng VIB là ngày cuối cùng mà bạn cần thanh toán cho ngân hàng để không bị tính lãi trên các giao dịch mua sắm. Như vậy để được hưởng chính sách miễn lãi thì bạn cần thanh toán trước hoặc vào ngày đến hạn thanh toán.

Lưu ý là với các giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tín dụng thì ngân hàng sẽ tính lãi từ ngày bạn rút tiền. Do đó bạn nên thanh toán càng sớm càng tốt để giảm số tiền lãi phải trả nhé.

Ngày đến hạn thanh toán của thẻ tín dụng VIB sẽ phụ thuộc vào thời gian miễn lãi của từng loại thẻ:

 • Thời gian miễn lãi của thẻ của bạn là 45 ngày thì ngày đến hạn thanh toán sẽ là ngày lập bảng sao kê thẻ + 15 ngày. Ví dụ ngày lập bảng sao kê là ngày 30/9 thì ngày đến hạn thanh toán là ngày 15/10 tháng sau (trường hợp tháng có 30 ngày)
 • Thời gian miễn lãi của thẻ là 55 ngày thì ngày đến hạn thanh toán sẽ là ngày lập bảng sao kê + 25 ngày.

Bạn cần lưu ý ngày lập bảng sao kê chứ không phải là ngày bạn nhận được sao kê nhé. Thường ngân hàng sẽ lập bảng sao kê vào một ngày nhưng có thể bạn sẽ nhận được bảng sao kê thẻ sau đó một vài ngày.

Ngày lên sao kê sẽ do ngân hàng ấn định hoặc do bạn đề xuất. Nếu bạn là người đi làm nhận lương thì cần tính toán sao cho ngày đến hạn thanh toán là sau ngày nhận lương ít nhất 5 ngày để đảm bảo có nguồn tiền thanh toán.

Dưới đây là ngày đến hạn thanh toán của từng loại thẻ tín dụng VIB:

STT Thẻ tín dụng Thời gian miễn lãi Ngày đến
1 Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1 55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
2 Thẻ tín dụng VIB Online Plus 45 ngày 15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
3 Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless  55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
4 Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate 55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
5 Thẻ tín dụng VIB Happy Drive 55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
6 Thẻ tín dụng VIB Travel Élite 55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
7 Thẻ tín dụng VIB Cash Back 55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
8 Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited 45 ngày 15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
9 Thẻ tín dụng VIB Fiancial Free 45 ngày 15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
10 Thẻ tín dụng VIB TrueCard 45 ngày 15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
11 Thẻ tín dụng VIB Family Link 55 ngày 25 ngày sau ngày lập Bảng sao kê

Cập nhật quy định mới nhất về lãi suất, biểu phí thẻ tín dụng ngân hàng VIB

Phân biệt ngày sao kê và ngày thanh toán thẻ tín dụng VIB

Ngày lập bảng sao kê là ngày ngân hàng tổng kết các giao dịch chi tiêu, lãi, phí phát sinh trong tháng từ thẻ tín dụng VIB của bạn. Số tiền này được gọi là dư nợ thẻ tín dụng cuối kỳ. Sau khi lập được bảng sao kê thẻ trong tháng, VIB sẽ gửi chi tiết cho khách hàng qua mail và gửi số dư nợ cuối kỳ qua tin nhắn. Ngoài ra bạn cũng có thể xem sao kê thẻ của mình trên ứng dụng My VIB.

Ngày thanh toán thẻ tín dụng VIB là 15 hoặc 25 ngày sau ngày ngân hàng lập bảng sao kê. Đây là thời hạn cuối cùng bạn cần thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ để không bị tính lãi từ các giao dịch mua sắm.

Hướng dẫn cách thanh toán thẻ tín dụng VIB

Để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng VIB thì bạn có thể áp dụng theo 4 cách sau:

 • Cách 1: Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch VIB.
 • Cách 2: Đăng ký trích nợ tự động
 • Cách 3: Thanh toán online qua ứng dụng MyVIB
 • Cách 4: Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch VIB

Với cách này bạn chỉ cần tới Chi nhánh/phòng giao dịch bất kỳ của VIB và yêu cầu nhân viên ngân hàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng. Bạn có thể nộp tiền mặt hoặc yêu cầu trích tiền từ tài khoản VIB của mình để thanh toán cho dư nợ thẻ.

Thanh toán online qua ứng dụng MyVIB

MyVIB là ứng dụng ngân hàng điện tử trên điện thoại của VIB. Với MyVIB bạn có thể chuyển khoản thanh toán dư nợ thẻ bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó trên ứng dụng MyVIB bạn còn có thể dễ dàng xem, quản lý các giao dịch qua thẻ.

Nếu bạn chưa có tài khoản MyVIB thì chỉ cần ra ngân hàng để đăng ký. Mất khoảng 10 phút là bạn sẽ có tài khoản. Nếu bạn đã có tài khoản MyVIB thì chỉ cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở ứng dụng MyVIB trên điện thoại.
 • Bước 2: Tại màn hình chính chọn mục “thẻ” và nhập mật khẩu.

thanh toán thẻ tín dụng VIB

 • Bước 3: Chọn thẻ tín dụng, vuốt màn hình xuống phí dưới và chọn mục “Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng”
 • Bước 4: Nhập số tiền thanh toán sau đó ấn nút “Thanh toán”
 • Bước 5: Nhập mã Pin MyVIB sau đó ấn nút xác nhận.

Thanh toán chuyển khoản từ ngân hàng khác

Nếu tài khoản VIB của bạn không đủ tiền thì bạn cũng có thể nhờ người thân hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng của mình ở ngân hàng khác để thanh toán.

Cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng VIB cũng giống như cách bạn chuyển khoản. Tuy nhiên có một điểm khác nhỏ: thay vì điền thông tin số tài khoản thì bạn sẽ điền thông tin số thẻ tín dụng.

Trường hợp ngân hàng của bạn cho phép thanh toán dư nợ thẻ qua số thẻ:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử của bạn ở ngân hàng khác.
 • Bước 2: Chọn mục chuyển khoản qua số thẻ
 • Bước 3: Chọn ngân hàng mở thẻ và điền số thẻ, số tiền cần thanh toán. Phần nội dung chuyển khoản bạn nhớ ghi “Họ và tên của bạn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng”
 • Bước 4: Thực hiện các bước xác thực

Với giao dịch chuyển khoản thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thì môt số ngân hàng sẽ xác nhận giao dịch sau 24h. Bạn nhớ kiểm tra tin nhắn VIB hoặc gọi điện lên tổng đài để xem tiền đã được chuyển thành công chưa nhé.

Trường hợp ngân hàng của bạn không cho phép thanh toán dư nợ thẻ qua số thẻ:

Một số trường hợp khi bạn chọn chuyển khoản qua số thẻ sẽ có thông báo “Ngân hàng bạn chọn không nằm trong hệ thống thẻ liên kết”. Lúc này bạn sẽ phải thực hiển thanh toán dư nợ thẻ tín dụng VIB của mình như chuyển khoản bình thường.

– Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử ở ngân hàng khác.

– Bước 2: Chọn chuyển khoản qua số tài khoản

– Bước 3: Điền thông tin chuyển khoản như sau:

 • Tên tài khoản thụ hưởng: Là tên của bạn ghi trên thẻ tín dụng VIB
 • Tài khoản thụ hưởng: chính là số thẻ tín dụng của bạn
 • Ngân hàng thụ hưởng: là ngân hàng VIB (Ngân hàng Quốc tế)
 • Số tiền thanh toán: Điền số tiền bạn muốn thanh toán
 • Nội dung chuyển khoản: Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng VIB.

– Bước 3: Xác nhận giao dịch. Tùy thuộc ngân hàng của bạn là ngân hàng gì mà bạn sẽ thực hiện theo yêu cầu.

Lưu ý khi chuyển khoản từ ngân hàng khác thường sẽ mất một khoảng thời gian có thể là 8 tiếng hoặc 24 tiếng để tiền được ghi nhận. Do đó nếu chọn cách này thì bạn nên căn thời gian chuyển khoản trước 3 – 5 ngày trước ngày đến hạn thanh toán.

Đăng ký trích nợ tự động

Đây là dịch vụ thanh toán tự động dư nợ thẻ tín dụng của VIB. Nếu bạn đăng ký dịch vụ này thì VIB sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của bạn để thanh toán cho thẻ tín dụng vào ngày đến hạn.

Để sử dụng dịch vụ này bạn chỉ cần đến chi nhánh/PGD của VIB để đăng ký dịch vụ này. Khi đăng ký dịch vụ trích nợ tự động bạn sẽ đồng thời đăng ký luôn tỷ lệ thanh toán dư nợ thẻ của mình. Bạn có thể đăng ký thanh toán tối thiểu hoặc thanh toán 100% dư nợ.

Bạn cần đảm bảo số dư trong tài khoản bằng hoặc lớn hơn số tiền bạn đã đăng ký thanh toán với ngân hàng. Trường hợp số dư của bạn không để thanh toán theo tỷ lệ mà bạn đã chọn thì VIB sẽ thanh toán theo tỷ lệ tối thiểu. Nếu tiền trong tài khoản không đủ để thanh toán theo tỷ lệ thanh toán tối thiểu thì ngân hàng sẽ ghi nhận tình trạng chậm thanh toán.

Thanh toán qua Tổng đài Dịch vụ Khách hàng VIB

Trường hợp bạn chưa biết cách sử dụng 3 cách thanh toán trên thì có thể gọi điện cho tổng đài dịch vụ khách hàng của VIB theo số 1800 8192. Lúc này nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng phù hợp nhất.

Chậm thanh toán thẻ tín dụng VIB có bị phạt không?

Câu trả lời là có. Không những bị tính phí phạt chậm thanh toán mà bạn sẽ bị đồng thời tính lãi và ghi nhận tình trạng nợ xấu.

 • Về phí và lãi chậm thanh toán sẽ tính theo quy định của ngân hàng VIB với từng loại thẻ
 • Về việc chuyển nợ quá hạn sẽ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước. Tốt nhất bạn không nên để chậm thanh toán bởi VIB sẽ gửi thông tin của bạn lên hệ thống CIC (Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia). Điều này sẽ khiến bạn bị lưu vết và gây khó khăn cho bạn nếu muốn vay vốn.

Phí chậm thanh toán thẻ tín dụng VIB

Thẻ tín dụng VIB hiện đang áp dụng phí chậm thanh toán là 4% tính trên số tiền bạn chậm thanh toán, tối thiểu: 200.000 VNĐ, tối đa 2.000.000VNĐ

Ví dụ dư nợ thẻ của bạn là 10 triệu. Đến hạn thanh toán bạn chưa thanh toán thì bạn sẽ bị phạt số tiền là 4% x 10.000.000 = 400.000 VNĐ.

Nếu dư nợ thẻ của bạn là 10 triệu, bạn mới thanh toán được 6 triệu thì số tiền phạt của bạn sẽ là 4% x (10.000.000 – 6.000.000) = 160.000 VNĐ. Nhưng theo quy định số tiền phạt tối thiểu là 200.000 VNĐ nên bạn phí phạt của bạn sẽ là 200.000 VNĐ.

Lãi suất thanh toán chậm thẻ tín dụng VIB

Ngoài phí phạt thì số tiền bạn chậm thanh toán thẻ tín dụng VIB sẽ bị tính lãi. Tiền lãi sẽ được tính từ ngày bạn phát sinh giao dịch.

Ví dụ ngày 20/7 bạn quẹt thẻ thanh toán số tiền là 5 triệu đồng. Dư nợ kỳ sao kê tháng 7 của bạn là 5 triệu. Ngày đến hạn thanh toán của bạn là ngày 15/8. Nhưng đến ngày đó bạn chưa thanh toán tiền. Lúc này ngân hàng sẽ bắt đầu tính lãi số tiền bạn chậm thanh toán. Tiền lãi sẽ được bắt đầu tính từ ngày 20/7.

Tiền lãi chậm thanh toán = (Dư nợ cuối ngày tính lãi x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất năm)/365 ngày

Lãi suất chậm thanh toán thẻ tín dụng VIB sẽ tùy vào từng loại thẻ như sau:

STT Thẻ tín dụng Lãi suất áp dụng cho giao dịch 
1 Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1 3%/tháng
2 Thẻ tín dụng VIB Online Plus 3%/tháng
3 Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless 2.83%/ tháng
4 Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate 0%/tháng
5 Thẻ tín dụng VIB Happy Drive 2.83%/ tháng
6 Thẻ tín dụng VIB Travel Élite 2.33%/ tháng
7 Thẻ tín dụng VIB Cash Back 2.83%/ tháng
8 Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited 2.83%/ tháng
9 Thẻ tín dụng VIB Fiancial Free 0% cho 03 kỳ sao kê đầu tiên

3%/tháng cho các tháng tiếp theo

10 Thẻ tín dụng VIB TrueCard 3%/tháng
11 Thẻ tín dụng VIB Family Link 2.83%/ tháng

Hướng dẫn cách tính lãi suất rút tiền mặt từ thẻ tín dụng VIB

Lưu ý khi thanh toán dư nợ thẻ tín dụng VIB

 • Lựa chọn thời gian thanh toán thẻ tín dụng phù hợp với dòng thu nhập của bạn. Dù bạn là người đi làm hưởng lương hay tự doanh thì nên lựa chọn ngày đến hạn thanh toán là ngày sau khi bạn nhận được thu nhập. Như vậy sẽ đảm bảo bạn có đủ tiền để thanh toán dư nợ thẻ.
 • Cố gắng thanh toán 100% dư nợ thẻ. Mặc dù VIB cho phép bạn thanh toán số tiền nhỏ hơn tổng dư nợ thẻ trong kỳ nhưng tốt nhất là bạn nên thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ. Điều này sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn tiện ích của thẻ tín dụng và không mất thêm chi phí khi sử dụng thẻ.
 • Thanh toán trước ngày đến hạn 3 – 5 ngày. Nhiều trường hợp chủ thẻ đợi sát hoặc đúng ngày đến hạn mới thanh toán xảy ra tình trạng quên, tiền không về kịp dẫn tới khoản thanh toán quá hạn.

Hãy trở thành một người sử dụng thẻ tín dụng thông minh, tận dụng được hết những tiện ích miễn phí từ thẻ tín dụng bằng cách luôn thanh toán thẻ tín dụng VIB đúng hạn bạn nhé.

Write a Comment