So sánh các quỹ mở ở Việt Nam nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận mục tiêu mà quỹ đưa ra thì khả năng bạn gặp rủi ro sẽ rất lớn.

Do đó trước khi đi vào phần so sánh hiệu quả hoạt động của các quỹ mở, Easybank sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất và các chỉ số cần thiết khi sử dụng để so sánh.

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là một loại quỹ đại chúng được lập ra cho phép nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn (gửi tiền vào quỹ). Quỹ mở sẽ phát hành các chứng chỉ quỹ và nhà đầu tư góp vốn vào quỹ bằng cách mua các chứng chỉ quỹ (CCQ) này theo nhu cầu. Mệnh giá của chứng chỉ quỹ được quy định theo từng loại quỹ, thường mức tối thiểu là 1 triệu đồng.

Cơ quan quản lý quỹ có nghĩa vụ mua lại các chứng chỉ quỹ theo định kỳ hoặc bất kỳ thời điểm nào nhà đầu tư có nhu cầu bán lại.

Quỹ được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp trong đó có các chuyên gia đầu tư dày dặn kinh nghiệm vận hành. Các chuyên gia này sẽ thực hiện phân tích thị trường, phân tích tình hình kinh doanh cũng như dự đoán xu thế của thị trường để đầu tư tiền trong quỹ vào các hạng mục có chọn lọc như cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản chứng khoán phái sinh….. Mục đích cuối cùng là tăng giá trị của quỹ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Các quỹ mở đều hoạt động dựa trên quy định của Bộ tài chính và Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước. Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn có thể tìm đọc các văn bản sau

 • Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài Chính: quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ mở
 • Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012: quy định về hoạt động của các Công ty quản lý Quỹ.

Sở dĩ gọi là quỹ mở bởi quỹ mở không bị hạn chế số lượng các nhà đầu tư tham gia và không bị hạn chế về thời gian hoạt động.

Thông thường muốn tham gia vào hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán, trái phiếu hay vàng thì bạn cần có kiến thức chuyên sâu về đầu tư. Và  nếu như muốn đa dạng danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận thì chúng ta sẽ cần phải có một khoản tiền lớn.

Tuy nhiên với quỹ mở bạn không cần điều đó. Bạn gốp vốn vào quỹ mở bằng cách mua các chứng chỉ quỹ. Các chuyên gia hàng đầu sẽ giúp bạn làm điều đó. Ngay cả khi bạn chỉ có vài triệu bạn vẫn có thể cùng lúc đầu tư vào nhiều danh mục khác nhau và nhận về lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của bạn.

Nói như vậy  không có nghĩa là đầu tư vào quỹ mở không có rủi ro. Phần rủi ro chúng ta sẽ nói đến ở phần sau nhé.

Những ai tham gia vào hoạt động của quỹ mở

Một quỹ mở muốn hoạt động thì sẽ cần có sự hoạt động của các chủ thể sau:

Nhà đầu tư Có thể là bất kỳ ai trong chúng ta bao gồm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Nhà đầu tư là những người đầu tư tiền vào quỹ mở.
Công ty quản lý quỹ Có thể là công ty chứng khoán, công ty đầu tư. Đây là công ty lập ra quỹ mở và quản lý trực tiếp hoạt động của quỹ mở. Nhiệm vụ chính của công ty quản lý quỹ là:

 • Trực tiếp phát hành hoặc thu hồi chứng chỉ quỹ
 • Xác nhận giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ
 • Xây dựng danh mục đầu tư
 • Đầu tư tiền trong quỹ trên thị trường tài chính đảm bảo mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư
 • Mua lại các chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư
 • Chi trả lợi tức/lợi nhuận cho nhà đầu tư
Các chuyên gia đầu tư là những người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực đầu tư. Họ làm việc tại các công ty quản lý quỹ/công ty chứng khoán. Công việc của họ là phân tích thị trường, đánh giá khả năng sinh lời của từng loại tài sản, lập danh mục đầu tư đảm bảo khả năng sinh lời cho quỹ và thực hiện các thay đổi trong danh mục đầu tư khi cần.
Ban đại diện Quỹ Gồm những thành viên được nhà đầu tư bầu ra để giám sát hoạt động của quỹ, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Ban đại diện được bầu chọn trong các cuộc họp nhà đầu tư hoặc cho ý kiến bầu chọn bằng văn bản.
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước là cơ quan hiện nhiệm vụ giám sát, quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của quỹ mở bao gồm cả hoạt động phát hành chứng chỉ quỹ và hoạt động đầu tư của các quỹ.
Ngân hàng giám sát Thực hiện việc giám sát hoạt động bao gồm dòng tiền, thanh toán, lưu ký, bảo quản tài sản của quỹ và công ty quản lý quỹ. Hoạt động này đảm bảo quỹ sử dụng tiền đúng mục đích, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngân hàng giám sát thường là những ngân hàng lớn, uy tín như Standard chartered

Công ty kiểm toán Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của quỹ bao gồm cả việc xác định các khoản chi phí, lãi, lỗ nếu có
Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ Là tổ chức ký hợp đồng với công ty quản lý quỹ để phân phối chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Tổ chức này có thể là ngân hàng, công ty chứng khoán….Nhiệm vụ của đại lý phân phối chứng chỉ quỹ là:

 • Đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư
 • Gửi xác nhận giao dịch giao dịch chứng chỉ quỹ, xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư

Cách hoạt động của quỹ mở

Mỗi quỹ mở sẽ có mục tiêu và danh mục đầu tư riêng nhưng về cơ bản đều có hoạt động cơ bản giống nhau:

cơ chế hoạt động của quỹ mở

Bước 1 Công ty quản lý quỹ đăng ký phát hành chứng chỉ quỹ với Uỷ Ban chứng khoán Nhà Nước và mệnh giá chứng chỉ quỹ tới nhà đầu tư.
Bước 2: Mở tài khoản giao dịch Nhà đầu tư sau khi nghiên cứu  mục tiêu, tình hình hoạt động, điều lệ hoạt động của quỹ có thể đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ thông qua các đại lý phân phối hoặc trực tiếp tại các công ty quản lý quỹ.

Khi đăng ký mở tài khoản giao dịch bạn sẽ phải có tài khoản ngân hàng để sau này thực hiện lệnh thanh toán mua hoặc nhận tiền bán chứng chỉ quỹ.

Bước 3: Mua chứng chỉ quỹ Nhà đầu tư góp vốn vào quỹ mở bằng cách đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ. Số tiền mua chứng chỉ quỹ nhà đầu tư cần chuyển trực tiếp từ tài khoản của mình vào tài khoản của quỹ được mở tại Ngân hàng giám sát.
Bước 4: Xác nhận giao dịch và quyền sở hữu Sau khi xác nhận đã nhận đủ tiền mua Chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ sẽ phát hành số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng và gửi xác nhận giao dịch đến nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ tại đại lý phân phối thì xác nhận giao dịch và xác nhận sở hữu Chứng chỉ quỹ sẽ được gửi tới Đại lý phân phối. Sau đó Đại lý phân phối gửi tới nhà đầu tư.

Bước 5: Bán chứng chỉ quỹ Trường hợp Nhà đầu tư muốn bán Chứng chỉ quỹ thì chỉ cần gửi lệnh bán. Lúc này Công ty quản lý quỹ sẽ thu hồi lại các chứng chỉ quỹ đã phát hành tương ứng đồng thời thực hiện các lệnh sau:

 • Gửi xác nhận đến Đại lý phân phối
 • Gửi yêu cầu sang Ngân hàng giám sát để thanh toán tiền bán Chứng chỉ quỹ cho Nhà đầu tư.
 • Tiền bán Chứng chỉ quỹ sẽ được gửi vào tài khoản của Nhà đầu tư.

Ưu điểm khi đầu tư vào quỹ mở

So với cách hình thức đầu tư khác thì đầu tư vào quỹ mở sẽ có một số ưu điểm sau:

Đa dạng hóa danh mục đầu tư với số vốn nhỏ

Với quỹ mở dù bạn chỉ có số vốn nhỏ vài triệu cũng có thể tham gia đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán phái sinh (chứng khoán chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán). Ngoài ra danh mục đầu tư của quỹ mở luôn được đa dạng đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Đây là điều mà nếu như bạn tự mình đầu tư mà chỉ có số vốn nhỏ sẽ không thể thực hiện được.

Số vốn góp tối thiểu thấp

Do là quỹ đại chúng nên số các quỹ mở đều yêu cầu số vốn góp tối thiểu khá thấp. Hiện nay các chứng chỉ quỹ phát hành thường có mệnh giá tối thiểu là 1 triệu đồng. Do đó bất kỳ ai cũng có thể tham gia đầu tư thông qua quỹ mở.

Tính thanh khoản cao

Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán lại chứng chỉ quỹ vào các ngày giao dịch được quy định trong điều lệ của quỹ. Hiện nay hầu hết các quỹ mở đều cho phép nhà đầu tư giao dịch hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày lễ.

Công ty quản lý quỹ bắt buộc phải dự trữ một khoản tiền mặt nhất định tại ngân hàng giám sát, đảm bảo luôn có tiền để thanh toán cho các lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư.

Thông tin minh bạch

Mọi hoạt động thu, chi của Quỹ mở đều được giám sát bởi các đơn vị uy tín gồm: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Ngân hàng giám sát, Công ty kiểm toán, Ban đại diện của Quỹ.

Bên cạnh đó thông tin đầu tư và giá trị tài sản cũng được gửi liên tục đến Nhà đầu tư cũng như công bố công khai trên website, bản tin của Công ty quản lý Quỹ, đại lý phân phối.

quỹ cổ phiếu mở

Giá chứng chỉ quỹ mở luôn được gửi công khai, minh bạch cho các nhà đầu tư

Được quản lý đầu tư chuyên nghiệp

Các chuyên gia đầu tư vận hành quỹ mở đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, kiến thức chuyên sâu trên thị trường tài chính. Họ có công cụ, kỹ năng và thông tin để phân tích, dự đoán thị trường. Chính vì vậy đầu tư mang tính hiệu quả, chính xác và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư thì thông tin và kiến thức là hai yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến hiệu quả đầu tư. Nếu là một nhà đầu tư mới, không chuyên thì thực sự việc đổ tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ nắm chắc phần rủi ro nhiều hơn. Việc đầu tư vào quỹ mở sẽ giúp bạn khắc phục và hạn chế gần như hoàn toàn những điểm yếu trên.

Cách xác định giá Chứng chỉ quỹ

Hiệu quả từ các hoạt động đầu tư của quỹ mở chính là cơ sở để xác định giá của chứng chỉ quỹ. Điều đó có nghĩa là giá chứng chỉ quỹ không đứng yên mà thay đổi theo thời gian.

Giá chứng chỉ quỹ hãy còn được gọi là NAV/CCQ  được xác định theo công thức:

NAV/CCQ =  (Tổng giá trị tài sản của quỹ – Tổng nợ phải trả)/Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành trên thị trường

Giá phát hành chứng chỉ quỹ

Giá phát hành chứng chỉ quỹ cũng chính là giá mà Nhà đầu tư phải trả cho Công ty quản lý quỹ khi mua chứng chỉ quỹ.

Giá phát hành Chứng chỉ quỹ = NAV/CCQ+ Giá dịch vụ phát hành tại ngày giao dịch

Trong đó:

 • NAV/CCQ là giá trị tài sản thuần của quỹ tính trên mỗi chứng chỉ quỹ
 • Giá dịch vụ phát hành được quy định thường không quá 5% giá trị giao dịch. Giá này do công ty quản lý quỹ công bố công khai trên website.

Giá mua lại chứng chỉ quỹ

Giá mua lại chứng chỉ quỹ chính là giá mà Công ty quản lý quỹ phải trả cho Nhà đầu tư trong trường hợp họ muốn bán lại CCQ.

Giá mua lại 1 chứng chỉ quỹ =  NAV/CCQ tại ngày giao dịch – Giá dịch vụ mua lại tại ngày giao dịch

Trong đó:

 • Giá dịch vụ mua lại do Công ty quản lý Quỹ công bố công khai trên bản cáo bạch và website. Thường giá dịch vụ mua lại không vượt quá 3% giá trị giao dịch.

Ví dụ như quỹ cổ phiếu Techcom 30 (TCEF) của công ty chứng khoán TCBS có quy định về các loại phí như sau:

Phí quản lý Phí phát hành Phí mua lại
1.2%/NAV/năm 0%/giá trị lệnh mua 1. Thời gian giữ từ 0 – dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán

2. Thời gian giữ từ 6 tháng – tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán

3. Thời gian giữ từ trên 9 – tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán

4. Thời gian giữ trên 12 tháng:  0%/giá trị lệnh bán

Lợi nhuận khi đầu tư quỹ mở xác định ra sao?

Với vai trò là nhà đầu tư lợi nhuận có được từ hoạt động đầu tư quỹ mở chính là chênh lệch giá chứng chỉ quỹ thời điểm mua và bán trừ đi các khoản chi phí mua và bán nếu có.

Như vậy nếu như giá bán sau khi trừ đi chi phí mua và bán mà >0 thì bạn sẽ có lãi. Nếu như kết quả là âm thì bạn lỗ.

Ví dụ giá bạn mua 50 CCQ với giá là 1 triệu đồng/CCQ, phí mua là 5.000đ/CCQ. Khi bán với giá 1,2 triệu đồng/CCQ, phí dịch vụ bán là 12.000đ/CCQ

Lợi nhuận bạn thu về sẽ là = 1.200.000*50 – 12.000*50 – 50*1.000.000 – 5.000*50 = 9.150.000 VNĐ

Các loại quỹ mở phổ biến

Quỹ mở hiện nay phổ biến với 3 loại quỹ:

 • Quỹ mở trái phiếu
 • Quỹ mở cổ phiếu
 • Quỹ mở cân bằng/linh hoạt

Mỗi loại quỹ sẽ hướng đến mục tiêu sinh lời và có mức độ chấp nhận rủi ro riêng.

các loại quỹ mở

Quỹ mở trái phiếu có mức lợi nhuận mục tiêu thấp hơn so với quỹ mở cổ phiếu

Quỹ trái phiếu là gì?

Quỹ mở trái phiếu là quỹ có tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu là chủ yếu (thường là từ trên 80%). Trái phiếu ở đây có thể là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương…

Trên thị trường tài chính thì trái phiếu là loại chứng khoán có mức độ rủi ro thấp, mức sinh lời ổn định và an toàn hơn. So với tiền gửi tiết kiệm thì lãi trái phiếu cao hơn nhưng so với cổ phiếu thì thường mức lãi kỳ vọng sẽ thấp hơn.

Trái phiếu thực chất là một loại giấy tờ ghi nợ do Chính phủ, Chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp phát hành. Thay vì đi vay tại các tổ chức tín dụng hay riêng lẻ một cá nhân.

Các tổ chức này phát hành trái phiếu để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Trái phiếu thường có thời gian đáo hạn từ 1- 5 năm và đi kèm với đó là cam kết về lãi suất. Sau khi đến thời hạn đáo hạn thì tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu và trả đủ số tiền lãi đã cam kết.

Quỹ cổ phiếu mở là gì?

Quỹ mở cổ phiếu sẽ ưu tiên đầu tư đầu tư vào các loại cổ phiếu trên thị trường. Mức kỳ vọng về lợi nhuận đạt được sẽ cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn so với quỹ mở trái phiếu.

Tuy nhiên quỹ mở cổ phiếu khác nhau sẽ có mục tiêu khác nhau. Có loại quỹ mở cổ phiếu nhưng với mục tiêu là an toàn sẽ ưu tiên đầu tư vào những cổ phiếu tốt, ổn định. Nhưng cũng có những loại quỹ mục tiêu là lợi nhuận sẽ đầu tư vào những loại cổ phiếu biến động mạnh về giá với kỳ vọng về lợi nhuận cao hơn.

Bạn biết đấy, trong đầu tư lợi nhuận và rủi ro luôn song hành, tỷ lệ thuận với nhau. Vì vậy bạn cần đọc kỹ điều lệ quỹ và chọn những loại quỹ có mục tiêu giống với mục tiêu của mình để đầu tư.

Quỹ cân bằng

Quỹ cân bằng sẽ đầu tư cả vào cổ phiếu và trái phiếu theo tỷ lệ 50 – 50 trong điều kiện thị trường bình thường. Mục tiêu của quỹ cân bằng là kết hợp giữa tính bền vững của trái phiếu và khả năng gia tăng lợi nhuận của cổ phiếu.

Để đảm bảo được điều này các quỹ cân bằng đều có quy định về loại trái phiếu và cổ phiếu trong danh mục đầu tư.

Ví dụ như quỹ VCBF của công ty chứng khoán Vietcombank, sẽ chỉ ưu tiên đầu tư vào những loại trái phiếu Chính Phủ và trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh, trái phiếu của doanh nghiệp được niêm yết có xếp hạng tín dụng cao. Đối với cổ phiếu quỹ VCBF sẽ chỉ đầu tư vào các loại cổ phiếu có tính thanh khoản cao, giá trị vốn hóa lớn để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Nên đầu tư quỹ mở trái phiếu hay cổ phiếu

Mỗi loại quỹ mở sẽ hướng tới mục tiêu riêng. Trước khi đầu tư bạn nên xác định mục tiêu của mình là gì? Lợi nhuận hay sự tăng trưởng an toàn , ổn định để chọn quỹ đầu tư phù hợp cho mình.

Ví dụ mục tiêu của bạn là lợi nhuận cao thì quỹ cổ phiếu sẽ phù hợp hơn. Nếu bạn không muốn chấp nhận rủi ro lớn, muốn một mức lãi ổn định thì quỹ cổ phiếu sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Một số nhà đầu tư có thể đề ra chiến lược đầu tư thận trọng hơn. Phân bổ tiền vào cả quỹ cổ phiếu và trái phiếu nhằm phân tán rủi ro và mà vẫn đạt được lợi nhuận như kỳ vọng.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý hiện nay rất nhiều quỹ trái phiếu và cổ phiếu có mức lại nhuận thấp hơn khá nhiều so với lợi nhuận mục tiêu. Vì vậy trước khi đầu tư bạn cần tìm hiểu hiệu quả hoạt động của quỹ trong ít nhất 2-3 năm trước đó để hiểu rõ hiệu quả đầu tư thực sự của quỹ ra sao.

Dưới đây Easybank đã tổng hợp và phân tích hiệu quả hoạt động của một số quỹ cổ phiếu và trái phiếu uy tín. Bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp.

So sánh các quỹ mở ở Việt Nam

Mỗi loại quỹ mở đều có các chỉ số về NAV, lợi nhuận, quy định về giao dịch và mục  tiêu lợi nhuận khác nhau. Vì vậy các chỉ số so sánh đôi khi sẽ mang tính tương đối.

Một lưu ý nữa là mục tiêu đầu tư của các quỹ mở thường là trong dài hạn, hiệu quả thể hiện trong dài hạn. Do đó bạn cần tìm hiểu hiệu quả đầu tư của các quỹ trong dài hạn. Các chỉ số nên được tổng kết trong nhiều kỳ, nhiều năm sẽ cho cái nhìn chính xác hơn. Ví dụ bạn đầu tư vào quỹ mở năm 2021 thì bạn nên xem hiệu quả đầu tư các tháng trong năm 2021, 2020, 2019.

So sánh quỹ trái phiếu

Khi so sánh quỹ đầu tư trái phiếu có 2 chỉ số bạn cần quan tâm đó là NAV và Lợi nhuận.

 • Với NAV bạn sẽ thấy được quy mô vốn của quỹ. Quy mô quỹ lớn cho thấy mức độ tin tưởng của nhà đầu tư càng cao và khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ càng lớn.
 • Chỉ số lợi nhuận: bạn cần lưu ý đừng chỉ nhìn vào kỳ vọng lợi nhuận vì đó chỉ là con số dự đoán. Nhìn vào bảng thông kê bên dưới bạn sẽ thấy con số kỳ vọng và con số thực tế của nhiều quỹ có sự khác nhau quá lớn. Các chỉ số lợi nhuận của tương lai bạn sẽ khó dự đoán nhưng hãy chọn cách xem chỉ số lợi nhuận thực tế mà quỹ đạt được. Điều này sẽ giúp cho bạn có cái nhìn trực quan hơn về hiệu quả đầu tư thực sự của quỹ trái phiếu mà bạn quan tâm.
Tên Quỹ NAV

(VNĐ)

Lợi nhuận Số tiền tham gia tối thiểu  Giao  dịch
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu (TCBF) 19,042 tỷ
(15/10/2020)
Kỳ vọng: 8% /năm

Thực tế: 8.46%/năm (Bình quân 3 năm)

10.000 VNĐ Ngày giao dịch: hàng ngày

Cho phép chuyển đổi sang quỹ của TCC

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 12 tháng

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt 162.2 tỷ
(30/9/2020)
Kỳ vọng: 10-15% /năm

Thực tế: 6.56%/năm (14/10/2020)

1.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: Thứ 4 hàng tuần

Có thể chuyển đổi sang các quỹ của BVBF

Phí phát hành: Theo khối lượng GD, từ 0,3% (dưới 2 tỷ) đến 0,15% (từ 20 tỷ trở lên)

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 6 tháng

 

Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB) 750.3 tỷ
(30/09/2020)
Kỳ vọng: 9-10% /năm

Thực tế: 7.4%/năm (30/09/2020)

1.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: Thứ 3 hàng tuần

Có thể chuyển đổi sang các quỹ của VFM

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 12 tháng

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) 516 tỷ
(30/09/2020)
Kỳ vọng: 8-9% /năm

c 5.82%/năm (14/10/2020)

2.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: Thứ 6 hàng tuần

Có thể chuyển đổi sang các quỹ của VinaWealth

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 2 năm

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DCASH FUND (VNDBF) 68.6 tỷ
(30/09/2020)
Kỳ vọng: 5.5%–6.0% /năm

Thực tế: 6.11%/năm (09/10/2020)

1.000.000 Ngày giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6

Không thể chuyển đổi

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0.5% khi nắm giữ trên 2 năm

Quỹ đầu tư trái phiếu SSI 187.9 tỷ
(30/09/2020)
Kỳ vọng: 9-10% /năm

Thực tế: 2.13%/năm (14/10/2020)

1.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: từ Thứ 2 đến thứ 6 

Có thể chuyển đổi sang các quỹ của SSI

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 2 năm

Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBond) 54.1 tỷ
(02/10/2020)
Kỳ vọng: 8% /năm

Thực tế: 1.47%/năm (15/10/2020)

2.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: từ Thứ 2 đến thứ 6 

Có thể chuyển đổi sang các quỹ của MBC

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 12 tháng

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) <10 tỷ
(14/10/2020)
Kỳ vọng: 9-12% /năm

Thực tế: 0.88%/năm (05/10/2020)

3.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: Thứ 4 hàng tuần

Không thể chuyển đổi sang quỹ khác

Phí phát hành: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 6 tháng

Quỹ đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) 70.5 tỷ
(14/10/2020)
Kỳ vọng: >8% /năm

Thực tế: 5.22%/năm (14/10/2020)

1.000.000 VNĐ Ngày giao dịch: Thứ 4 hàng tuần

Có thể chuyển đổi sang các quỹ của VCBF

Phí phát hành: Theo khối lượng GD:
– Dưới 11 tỷ: 0,3%
– Trên 1 tỷ: 0%

Phí mua lại: 0% khi nắm giữ trên 12 tháng

So sánh quỹ cổ phiếu mở

Khi xem xét các quỹ cổ phiếu mở bạn sẽ thấy các quỹ này thường lên xuống theo xu hướng của thị trường chứng khoán. Đặc biệt thời gian 2 năm gần đây các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid nên kết quả kinh doanh thường không khả quan. Tuy nhiên các chuyên gia dự đoán các quỹ này sẽ có sự tăng trưởng mạnh hơn sau đại dịch.

Easybank điểm một số quỹ cổ phiếu lớn và uy tín trên thị trường để bạn có thể theo dõi thêm:

Quỹ Cổ Phiếu Techcom Top 30 (TCEF)

Techcom top 30 (TCEF) là một trong 3 quỹ thuộc quỹ mở iFund. Quỹ đầu tư vào 30 cổ phiếu của 30 doanh nghiệp có chỉ số niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán. Nhóm danh mục cổ phiếu  đầu tư của TCEF được chỉ theo danh sách cổ phiếu VN30 – là nhóm 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và vốn hóa lớn nhất thị trường. Tỷ lệ phân bổ tài sản của quỹ thường là 80% cổ phiếu và 20% trái phiếu.

NAV (tổng tài sản) của quỹ thời điểm hiện tại là 567 tỷ. Lợi nhuận mục tiêu của các chuyên gia đặt ra cho TCEF là 12%/năm. Tuy nhiên thời gian gần đây thì hiệu quả  đầu tư của TCEF thường âm (lỗ). Nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sau khi đại dịch qua đi thì giá trị cổ phiếu trong danh mục đầu tư TCEF sẽ tăng mạnh mẽ hơn.

Niềm tin này không phải là không có cơ sở. Bởi vì danh sách cổ phiếu đầu tư của TCEF là những công ty có tiềm lực tài chính lớn, đứng vững trên thị trường. Những khó khăn có thể chỉ mang tính chất tạm thời do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kết quả đầu tư của quỹ TCEF tính đến ngày 8.10.2020:

Quỹ cổ phiếu Quỹ SSI-SCA

Quỹ SSI-SCA là quỹ mở nội địa do công ty chứng khoản SSI quản lý. Mục tiêu của quỹ là mang lại lợi nhuận ổn định trong dài hạn cho nhà đầu tư. Mặc dù vẫn ưu tiên chọn nhóm cổ phiếu của các công ty có thị phần lớn, lợi thế cạnh tranh tốt. Nhưng Quỹ SSI-SCA có chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn một chút so với quỹ cổ phiểu Techcom 30:

 • Nếu thị trường tốt thì quỹ có thể dồn 98% tài sản vào cổ phiếu
 • Trong danh mục đầu tư của quỹ cho phép đầu tư 20% vào cổ phiếu của những công ty có thanh khoản thấp hơn để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Số liệu về tăng trường NAV của quỹ qua các năm:

quỹ cổ phiếu ssi

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Quỹ đầu tư cổ phiếu VEOF  quỹ do Tập đoàn VinaCapitall – một trong những tập đoàn quản lý và đầu tư tài sản lớn nhất tại Việt Nam quản lý. So với quỹ SSI và Techcom 30 thì quỹ VEOF  có chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

Những nhà đầu tư vào quỹ thường là những người có mức kỳ vọng cao về lợi nhuận, chấp nhận rủi ro trong ngắn hạn để đạt được lợi nhuận cao trong dài hạn.

Quỹ VEOF khá linh hoạt trong đầu tư cổ phiếu. Quỹ sẵn sàng đầu tư vào những loại cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Giá trị tài sản ròng NAV của quỹ hiện ở mức hơn 491 tỷ. Giá trị này thường xuyên biến đổi tùy theo sự tham gia của các nhà đầu tư và hiệu quả kinh doanh của quỹ.

Biểu đồ tăng trưởng NAV/CCQ của VEOF cho thấy quỹ đạt lợi nhuận cao trong dài hạn

Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife MAFEQI

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) được thành lập từ năm 2014. Chiến lược đầu tư của quỹ là chọn cổ phiếu của những công ty có tăng trưởng kinh doanh tốt, bền vững như:

 • Nhóm cổ phiếu của các công ty kinh doanh ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm
 • Nhóm cổ phiếu của ngành dược phẩm
 • Nhóm cổ phiếu của ngành viễn thông
 • Nhóm cổ phiếu được đánh giá tiềm năng tăng trưởng trong tương lai…

Trong giai đoạn dịch covid sự tăng trưởng lợi nhuận của quỹ chậm lại có lúc xuống thấp. Tuy nhiên thời gian gần đây lợi nhuận đã đạt mức tăng trưởng tốt hơn.

Dưới đây là biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh  của quỹ trong 5 năm qua:

quỹ cổ phiếu manulife

Hướng cách dẫn đầu tư quỹ mở

Mỗi loại quỹ mở sẽ có điều lệ hoạt động khác nhau. Và tuỳ theo loại quỹ mở mà có thể cho phép khách hàng giao dịch online hoặc trực tiếp. Nhưng về cơ bản đề bắt đầu thực hiện đầu tư vào quỹ mở bạn sẽ thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch dành cho chứng chỉ quỹ

Sau khi tìm hiểu và lựa chọn được quỹ sẽ thực hiện đầu tư. Bạn liên hệ với Công ty quản lý quỹ hoặc truy cập vào website để thực hiện thủ tục mở tài khoản. Để mở tài khoản bạn cần nộp những hồ sơ sau:

 • Đơn đăng ký mở tài khoản theo mẫu của Công ty quản lý quỹ.
 • Bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân

Sau khi hoàn tất thủ tục bạn nộp hồ sơ mở thẻ cho Công ty quản lý quỹ. Một số quỹ như Ifund, Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt, quỹ đầu tư của SSI….đều cho phép khách hàng có thể mở tài khoản online.

Các bước mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ online khá đơn giản. Bạn chỉ mất khoảng 3 phút là hoàn tất:

Ví dụ như bạn muốn mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ Ifund của công ty chứng khoán Techcom Securities – TCBS:

Bạn chỉ cần truy cập vào website https://www.tcbs.com.vn/home sau đó ấn vào nút “Mở tài khoản”:

 • Điền thông tin
 • Cung cấp chứng minh thư/CCCD
 • Xác thực khách hàng
 • Ký hợp đồng số

cách đầu tư vào chứng chỉ quỹ

Các bước mở tài khoản chứng chỉ quỹ online tại công ty chứng khoán Techcombank.

Sau khi nộp đơn xong, Công ty quản lý quỹ sẽ xét duyệt đơn và gửi thông tin mở tài khoản thành công đến email của bạn.

Hiện nay các giao dịch đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng nếu khi đăng ký mở tài khoản bạn phải điền cả thông tin tài khoản.

Bước 2: Mua chứng chỉ quỹ

Khi đã có tài khoản bạn có thể nôp đăng ký mua chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ hoặc cho các đại lý được uỷ quyền phân phối chứng chỉ quỹ. Khi nộp đơn mua đồng thời bạn cần chuyển tiền vào tài khoản của công ty quan lý quỹ để hoàn tất giao dịch mua chứng chỉ quỹ.

Với những quỹ cho phép mua online thì bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản và thực hiện lệnh mua online.

Lưu ý là lệnh mua hoặc bán chứng chỉ quỹ phải thực hiện vào các ngày giao dịch theo điều lệ của quỹ. Có quỹ cho phép giao dịch các ngày trong tuần từ thứ 2- thứ 6. Nhưng một số quỹ chỉ cho phép giao dịch vào một ngày nhất định ví dụ thứ 4 hoặc thứ 6.

Bước 3: Bán chứng chỉ quỹ

Tương tự như lệnh mua bạn cũng có thể thực hiện bán chứng chỉ quỹ khi cần. Bạn có thể nộp đơn bán chứng chỉ quỹ trực tiếp cho công ty quản lý quỹ hoặc đại lý phân phối nơi bạn mua CCQ.

Rủi ro khi đầu tư vào quỹ mở

Nói đến đầu tư thì chắc chắn không thể loại bỏ yếu tố rủi ro. Bản chất của quỹ mở vẫn là một hình thức đầu tư trên thị trường tài chính gián tiếp thông qua các công ty, tổ chức chuyên nghiệp. Do đó vẫn sẽ luôn có những rủi ro tiềm ẩn.

Vì vậy trước khi đầu tư vào quỹ mở thì bạn nên hiểu rõ  những rủi ro mà mình sẽ gặp phải để bản thân có sự chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Rủi ro giảm giá tài sản

Có 2 loại tài sản mà các quỹ mở thường xuyên đầu tư vào nhất là trái phiếu và cổ phiếu. Về cổ phiếu thì giá luôn biến động trên thị trường hàng ngày thậm chí hàng giờ. Giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thị trường và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với trái phiếu dù mức lãi nhận được là cố định nhưng lại gây ra rủi ro có thể tăng và có thể giảm. Trái phiếu tuy lãi suất ổn định nhưng cũng không phải là luôn an toàn. Bởi doanh nghiệp phát hành trái phiếu cũng có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán dẫn tới việc không thể thanh toán vốn và lãi như đã cam kết.

Tất nhiên sự chuyên nghiệp của quỹ mở thì sẽ có sự cẩn trọng trong việc đánh giá danh mục đầu tư. Tuy nhiên rủi ro vẫn có thể xảy ra bởi đó giống như quy luật tất yếu của thị trường.

Rủi ro lợi nhuận không đạt như kỳ vọng

Mỗi loại quỹ mở đều đặt ra lợi nhuận mục tiêu. Mặc dù các quỹ mở đều cố gắng đạt được lợi nhuận bằng hoặc vượt so với mục tiêu. Tuy nhiên các quỹ đều không cam kết cho mục tiêu này. Do đó khi đầu tư vào quỹ mở bạn phải chấp nhận rủi ro nếu như lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng.

Rủi ro liên quan tới khả năng thanh toán

Mặc dù các quỹ luôn để một số tiền nhất định để thanh toán ngay khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên sẽ có những thời điểm khi nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ giá trị lớn. Hoặc hoạt động kinh doanh của quỹ không tốt thì có thể xảy ra tình trạng quỹ không thể mua lại và thanh toán ngay.

Nói chung tình trạng mất thanh khoản với các quỹ không thường xảy ra. Và thường thì nếu như chưa thể thanh toán ngay thì Công ty quản lý quỹ sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. Tuy nhiên đây cũng là một rủi ro mà bạn cần lường trước khi tham gia đầu tư vào các quỹ mở.

Rủi ro khi quỹ mở bị phá sản, ngừng hoạt động

Khi quỹ mở hoạt động không hiệu quả dẫn tới mất khả năng thanh toán thì vẫn có thể xảy ra tình trạng phá sản hay ngừng hoạt động.

Nếu có xảy ra thì nhà đầu tư sẽ được chia số tài sản còn lại của quỹ theo tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ.

Tại Việt Nam thì các quỹ mở được được lập ra và quản lý bởi các công ty quản lý quỹ uy tín, có tiềm lực tài chính. Vì vậy tình trạng phá sản hay ngừng hoạt động cũng hiếm khi xảy ra.

Ví dụ như quỹ mở Ifund được quản lý bởi công ty chứng khoán Techcombank, Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBond) được quản lý bởi công ty chứng khoán MB.

Một số lưu ý quan trọng khi đầu tư vào quỹ mở

Tiền bán chứng chỉ quỹ mở sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo luật thuế thu nhập cá nhân thì tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 0.1% tính trên số tiền bán ra.

Quỹ mở không cam kết lợi nhuận

Đây là quy định của Bộ Tài chính trong thông tư số212/2012/TT-BTC “Không được cam kết, bảo đảm kết quả đầu tư trừ trường hợp chỉ đầu tư vào những sản phẩm có thu nhập cố định”.

Sản phẩm có thu nhập cố định ở đây được hiểu là tiền gửi ngân hàng, tín phiếu hoặc trái phiếu.

Hiện nay ngay cả quỹ mở trái phiếu cũng dành một phần tài sản để đầu tư vào cổ phiếu. Nên về cơ bản không có quỹ mở nào cam kết về lợi nhuận cả.

Nên đầu tư quỹ mở trong bao lâu?

Hầu hết các quỹ mở đều xác định đạt được lợi nhuận trong dài hạn. Thực tế khi xem xét hiệu quả đầu tư của các quỹ mở đặc biệt là quỹ mở cổ phiếu bạn sẽ thấy lợi nhuận ngắn hạn có thể thấp hoặc âm nhưng dài hạn thì thường khá cao.

Tất nhiên việc nắm giữ quỹ mở bao lâu sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tài chính và mục tiêu của bạn. Nhưng Easybank khuyên bạn nên xác định đầu tư ít nhất 1 năm trở lên.

Write a Comment